Skip to content

旅行後遺症?

痛症

行街行到水腫又腳攰,拎行李戰利品又拎到手痛,返到黎記得做下伸展運動,過左一兩日慢慢會無事。但痛症超過一個星期都末有好轉,就建議盡快睇醫生啦

·去旅行玩都要留意姿勢同身體情況,唔好搞到周身病痛

·如有任何有關身體痛症的疑問,歡迎諮詢我們的物理治療師。

由於每位病人的情況均不同,實際之治療方法可能有所不同,我們整個治療會由註冊物理治療師、註冊中醫、註冊營養師、運動治療師、伸展治療師及私人教練共同跟進。

病人可以向我們預約一次分析,其後我們會為病人安排合適及訂製之治療方案。

按此立即預約專業分析

按此查看真實個案分享