Skip to content

CASE44-肩頸痛症治療

肩頸痛症治療

 

客人有長期肩頸痛問題,嚴重時會覺得頭痛頭暈,會痛到訓唔到覺。

註冊物理治療師檢查後發覺客人上鈄方肌過緊,胸鎖乳突肌過份粘連,需要進行手法治療同筋膜刀治療。

除左痛症治療之外,我地亦為佢進行肌力訓練,令整個身體肌肉更平衡,從而去改善佢既頸椎前傾問題。

 

由於每位病人的情況均不同,實際之治療方法可能有所不同,我們整個治療會由註冊物理治療師、註冊中醫、註冊營養師、運動治療師、伸展治療師及私人教練共同跟進。

病人可以向我們預約一次分析,其後我們會為病人安排合適及訂製之治療方案。

按此立即預約專業分析

按此查看真實個案分享