Skip to content

STARWORK球員治療計劃

職業球員培訓計劃

我地同STARWORK既職業球員簽訂左合作計劃

會幫佢地既職業球員做物理治療、伸展治療同運動治療計劃

幫佢地增加柔軟度同埋預防運動傷害

確保佢地可以係賽場上有最好既表現

Derrick(右) 曾協助台灣健行科技大學取得三連霸,這位外籍生之後分別加盟p+ league 鋼鐵人及T1台中太陽展開職業生涯,今年暑假更出戰泰國職業聯賽;Seth(左)曾參與歐洲、西班牙、意大利聯賽等大型比賽。

按此立即預約專業分析

按此查看真實個案分享